Výsledky výzkumu
Současná podoba lidové kultury v ČR


Úvodní informace
 Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, schválená vládou pod č. 571/2003 Sb., ukládá jako jeden z klíčových projektů identifikaci jevů tradiční lidové kultury. Na základě provedené identifikace bude možné realizovat další úkoly – dokumentaci, snahu o uchování a ochranu tradiční lidové kultury, její prezentaci a šíření poznatků o ní. Identifikace v koncepci znamená vytvoření informačního systému, který poskytuje základní přehled o výskytu a stavu živých artefaktů tradiční lidové kultury ve všech regionech České republiky. Realizace tohoto záměru je založena na dotazníkovém výzkumu, který pověřená krajská pracoviště zabezpečují v jednotlivých městech, městských částech a obcích našeho státu. Výzkum byl rozdělen na několik etap podle jednotlivých tematických okruhů tradiční lidové kultury a jeho realizace se předpokládá v letech 2006 – 2010. Níže uvedené odkazy zobrazují konkrétní odpovědi respondentů na jednotlivé otázky uskutečněných dotazníkových výzkumů a je možné je filtrovat podle krajů, okresů, počtu obyvatel v lokalitě, nebo zadáním názvu konkrétního sídla. V přehledu jsou uvedeny pouze ty lokality, jejichž představitelé dotazník vyplnili a odeslali. Před analýzou dat byly vymazány veškeré osobní údaje, které se v jednotlivých dotaznících vyskytly a jejichž zpracování by bylo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 2010 Společenské vztahy, výtvarná kultura

VYHLEDÁVÁNÍ OBCÍ
 Vyber kraj: 
 Vyber okres: 
 Vyberte obec: 

 Fulltextové vyhledávání 
Všechna práva vyhrazena pro NÚLK Strážnice